ฟิล์มยืด (Stretch Film)

ฟิล์มยืด พันพาเลท (Stretch Film)
ฟิล์มยืดพันพาเลท เป็นฟิล์มใสที่สามารถยืดหยุ่นได้ดี เหมาะสำหรับการใช้ห่อรัดพันสิ่งของหรือสินค้าเข้าด้วยกัน โดยให้ยึดไว้อยู่บนพาเลท เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการขนส่ง ลำเลียง และ จัดเก็บใว้ในคลังสินค้าโดยไม่เปลืองพื้นที่อีกทั้งยังทำให้เป็นระเบียบเรียบร้อย และไม่ทิ้งคราบกาว ไม่ดูดสีของผลิตภัณฑ์สินค้า ทำให้สินค้ายังคงสภาพดีและสีสวยสดเหมือนเดิมใหม่อยู่เสมอ รวมถึงป้องกันสินค้าจากไอน้ำ ความชื้น ควัน ฝุ่นละออง เป็นบรรจุภัณฑ์ที่ใช้ในการขนส่งสินค้าภายในประเทศ หรือ ส่งออกไปต่างประเทศ เป็นที่ได้รับการยอมรับว่ามีความประหยัดมากที่สุดในปัจจุบัน ทั้งนี้สามารถนำไปใช้ในอุตสาหกรรมได้หลายประเภท เช่น ใช้ในการพันพาเลทสินค้าสำเร็จรูปของอุตสาหกรรมอาหารกระป๋อง อุตสาหกรรมในการผลิตเม็ดพลาสติก อุตสาหกรรมในการผลิตขวดแก้วและพลาสติก อุตสาหกรรมผลิตสายไฟฟ้าเคเบิ้ลและสายยาง อื่นๆ งานแพ๊คกิ้งต่างๆ

 

และฟิล์มยืดยังใช้ในการพันพาเลทเพื่อขนส่งกระจายสินค้า เพื่อช่วยลดต้นทุน ในการช่วยขนส่งเพราะเป็นวัสดุที่มีน้ำหนักไม่มาก ใส และเบา ด้วยคุณสมบัติ จึงช่วยในการลดต้นทุนได้มากกว่าการใช้งานบรรจุภัณฑ์ชนิดอื่น ป้องกันสินค้าบนพาเลทได้ดี ฟิล์มยืดช่วยป้องกันสินค้า จากน้ำฝน ควันรถ ฝุ่นละออง ที่วางอยู่บนพาเลท ความสกปรกต่างๆ และความเปียกชื้นที่เกิดจากน้ำทำให้สินค้าที่จัดเก็บจะยังคงสภาพความสมบูรณ์ตลอดการเก็บและ ช่วยให้มีความสะดวกในเรื่องการขนส่ง สินค้าจากในประเทศ ส่งออกไปต่างประเทศ ลดการเสียหายที่อาจแตกกระจายบนพาเลท

LLDPE (Linear low density polyethylene) เป็น PE ชนิดความหนาแน่นต่ำเชิงเส้นตรง คุณสมบัติจะอยู่ระหว่าง LDPE และ HDPE แต่จะนิ่มและเหนียมากกว่า LDPE และ HDPE ได้รับการแปรรูปเป็นฟิล์ม เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมการหีบห่อ เช่น ใช้ทำเป็น ฟิล์มหด รัดสินค้า (shrink film) ฟิล์ม ฟิล์มยึดพันพาเลท
ฟิล์มพันสินค้า รัดรูป stretch film ถุงบรรจุสิ่งของที่มีน้ำหนักสูงเป็นต้น

Visitors: 123,684